четвъртък, 22 декември 2011 г.

ТЕАТЪРАУТОР

Дружество Театъраутор е създадено преди 15 години по свободната воля на българските автори на драматични и музикално-драматични произведения. Регистрирано е в СГС и в Министерство на културата.
Управителният съвет на дружество Театъраутор се състои от 9 души: Председател - Петър Маринков, Зам.-председател - Панчо Панчев, Константин Илиев, Камен Донев, Хайгашот Агасян, Недялко Йорданов, Любомир Пеевски, Асен Аврамов и Маргарита Градечлиева.
В дружеството членуват около 700 български автори - драматурзи, преводачи на пиеси, композитори на театрална музика, автори на опери, оперети, мюзикли, балети, хореографи, пантомимисти, режисьори.
Дружеството е член на Международната конфедерация на авторскоправните дружества СИЗАК. Дружество Театъраутор е сключило договори за взаимно представителство с дружествата, защитаващи подобен вид авторски права.
По силата на тези договори Театъраутор защитава правата на чуждите автори на българска територия, а колегите в съответните страни защитават правата на българските автори, когато техните произведения бъдат използвани в чужбина.
С КАКВО МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ
ТЕАТЪРАУТОР:
• Ако желаете да получите информация за определен съвременен автор, данни за творчеството му или за конкретна негова пиеса
• Ако желаете да получите текста на някоя пиеса от чуждестранен автор
• Ако желаете да получите права за превод и постановка на дадена пиеса от репертоара на Театъраутор или на някое чуждестранно дружество, или определен автор
• Ако желаете да получите консултации относно начините на защита на авторските права и правилата за законното им използване
• Ако желаете да получите компетентна писмена или устна консултация по Закона за авторското право и сродните му права, настъпилите промени в него и възможните тълкувания на отделни казуси.
ТЕАТЪРАУТОР изготвя периодично анотации за нови български пиеси, както и за нашумели пиеси от чужди автори, които могат да бъдат получавани от режисьори, театри, актьори и други заинтересовани лица. Целите текстове са на разположение в офиса на ТЕАТЪРАУТОР. .................

Продължете да четете от следния сайт:
http://www.avtorskopravo.com/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0020&g=

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Google+ Badge